top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 28.5.2021

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen verkkokaupan palveluita.

 

Rekisterinpitäjä

Ellifantti (Y-tunnus: 2257595-6)
Jynkänmäenpolku 2, 70840 Kuopio

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin: rita@ellifantti.fi

Rekisterin nimi

Ellifantti -verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (Rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi

  • Sähköpostiosoite

  • Postiosoite

  • Puhelinnumero

  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Asiakkaalta itseltään Internet-sivujen lomakkeiden kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

  • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

 

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Ellifantin käytössä, paitsi Ellifantin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Ellifantin ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö tai avoimet laskut estä tietojen poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Ellifantti voi käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamisen teknisen toteutuksen kannalta. Lue lisää Viestintäviraston sivulta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti ja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. 

Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kts. yhteystiedot).

Tietosuojaselosteen muutokset

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

kaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

bottom of page